Aplikácia kontaktných šošoviek

Pri aplikácií mäkkých kontaktných šošoviek je dôležité, aby budúci nositeľ šošoviek navštívil odborníka. Je to určite nutné aj vtedy, ak nositeľ mení typ kontaktnej šošovky.

U nás kladieme dôraz na zdravie očí, a preto pred aplikáciou kontaktných šošoviek je dôležité:

  • Anamnéza
  • Vyšetrenie zraku
  • Zakrivenie rohovky
  • Kontrola predného segmentu

 Pri anamnéze sa pýtame na alergie a  choroby. Potom nás zaujíma ako často ich bude nosiť a v akom prostredí sa vyskytuje. Podľa toho tiež vyberáme aj materiál, ktorý by bol vhodný pre klienta. V dnešnej dobe sa stretávame hlavne s materiálom silikon-hydrogel a hydrogel. Každému môže vyhovovať úplne niečo iné. Rozdiely sú v priepustnosti pre kyslík a obsahu vody v kontaktnej šošovke.

Pri vyšetrení zraku zisťujeme presné dioptrické hodnoty oka.

Zakrivenie je dôležitý parameter pre správny výber kontaktnej šošovky, aby nebola veľmi tesná alebo príliš voľná. Pri nevhodnom výbere kontaktný šošoviek môžu nastať skôr či neskôr komplikácie.

Kontrola predného segmentu oka zahrnuje kontrolu hlavne rohovky, spojivky, viečok a tiež okraje viečok. Ďalej je to tiež kontrola dúhovky a reakcia zreničiek na svetlo.

A dôležitosť sa kladieme tiež pre prvú APLIKÁCIU, kde sa klient naučí pracovať s kontaktnými šošovkami:

  • Nasadiť
  • Vybrať
  • Hygiena, starostlivosť a ďalšie dôležité informácie

Každému nositeľovi odporúčam kontaktnú šošovku nosiť a skontrolovať po krátkej dobe. Ak je všetko v poriadku, tak potom kontrolu odporúčam raz za rok.